19.03.2019
Lízing ako výhodná alternatíva

Finančný a operatívny lízing, produkty aj pre začínajúcich podnikateľov, novinky 2019

Každé druhé predané nové osobné auto na Slovensku je financované niektorou z členských spoločností Asociácie lízingových spoločností Slovenska (ALSS). Pri nákladných vozidlách sú to až štyri z piatich predaných vozidiel. Podľa Richarda Daubnera, predsedu predstavenstva ALSS, sa medziročne najviac darilo úverom, rástol aj finančný lízing. Operatívny lízing zaznamenal mierny útlm, hoci pri osobných autách predstavuje až polovicu zrealizovaných obchodov.

Finančný lízing je klasický nájomný vzťah, kedy v úvode klient uhradí akontáciu a na konci nájomného vzťahu si vozidlo odkúpi za zostatkovú cenu. Operatívny leasing predstavuje nájomný vzťah dohodnutý medzi leasingovou spoločnosťou a leasingovým nájomcom, pričom sa uzatvára na relatívne krátku dobu prenájmu, ktorá môže byť aj podstatne kratšia ako je doba životnosti a doba odpisovania. Doba prenájmu býva štandardne dohodnutá podľa požiadaviek zákazníka. Po ukončení riadnej doby leasingu zostáva vozidlo ďalej vo vlastníctve prenajímateľa alebo môže na základe vzájomnej dohody dôjsť k odpredaju vozidla zamestnancovi alebo nájomcovi.

PRE KOHO JE OPERATÍVNY LEASING VHODNÝ - Ak jazdíte radi novými bezpečnými a spoľahlivými vozidlami, či už ako fyzická osoba alebo podnikateľ, ďalej nechcete mať starosti s predajom svojho starého vozidla a zároveň oceníte komplexnú starostlivosť o Vaše vozidlá.

VÝHODY OPERATÍVNEHO LEASINGU - nemusíte skladať počiatočnú akontáciu, istota fixnej mesačnej splátky po celú dobu trvania zmluvy, splátka je nákladovou položkou - je teda plne daňovo odpočítateľná, vozidlo spravuje leasingová spoločnosť od dodania až po opätovný predaj, v rámci full-service leasingu sú vám poskytnuté služby šetriace Váš čas (údržba, poistenie, pneuservis, asistencia, atď.), leasingová spoločnosť nesie riziko zostatkovej hodnoty, záruka neustálej obnovy vozového parku novými bezpečnými a spoľahlivými vozidlami, leasingová spoločnosť sa postará o odkúpenie vozidla po skončení zmluvy.

Splátka operatívneho lízingu je prevádzkovým nákladom, predmet financovania teda nie je odpisovaný klientom (nájomcom), ale leasingovou spoločnosťou. Klient si uplatňuje odpočet DPH priebežne zo splátok, nie z celej hodnoty vozidla.

Pri začínajúcich podnikateľoch je posúdenie kreditného rizika náročné, preto financovanie vozidiel a strojov formou bankových úverov je ťažšie dostupné. Finančný a operatívny lízing však vedia zastúpiť funkciu potrebného financovania, keďže podstatná miera zabezpečenia pri lízingu je krytá samotnou hodnotou predmetu lízingu. V prípade vhodného nastavenia akontácie je financovanie tak dostupné aj pre nových podnikateľov bez histórie (finančný lízing). Pri operatívnom lízingu sa miera rizika zohľadní vo výške mesačnej nájomnej splátky. 

Novinkou tohto roka je, že od 1.1.2019 je už aj na Slovensku možné poskytovať finančný produkt s alternatívnym spôsobom jeho ukončenia, takzvaný PCP produkt. V krajinách západnej Európy je bežný a vďaka rokovaniam ALSS s Národnou bankou Slovenska a ministerstvom financií je aktuálne realitou aj u nás. 

CLOSER CONSULTING Vám poskytne konzultácie a sprostredkuje financovanie, ktoré je vhodné pre potreby Vašej spoločnosti.


Použité zdroje: Hospodárske noviny, Closer Consulting

#financnylizing
#operativnylizing
#firemnyuver