Financovanie

V súčasnosti má mnoho firiem a fyzických osôb potrebu financovania svojich podnikateľských plánov, stretávajú sa však s prekážkou prílišnej opatrnosti bánk. Veľakrát v domácej banke klienta nastávajú problémy pri uchádzaní sa o prevádzkový a investičný bankový úver, resp. pri obnovovaní (prolongácii) existujúcich úverov. V týchto situáciách je vhodné obrátiť sa na poradenskú spoločnosť a získať informácie o alternatívnych možnostiach financovania, prípadne požiadať o vypracovanie rýchleho prieskumu, či existuje finančná inštitúcia, ktorá by bola schopná na daný zámer požičať finančné prostriedky.

Ak disponujete atraktívnou obchodnou alebo investičnou príležitosťou a potrebujete prekryť určité obdobie úverom alebo pôžičkou, obráťte sa na nás. Našim úsilím je sprostredkovať klientom finančné zdroje od subjektov, ktoré ich v danom okamihu majú prebytok a sú pripravené ich pomerne rýchlo požičať za dohodnutú odplatu. Vždy klienta vopred informujeme o cene peňazí (úroková miera a súvisiace poplatky), podmienkach zabezpečenia (najčastejšie ručenie nehnuteľným majetkom), rýchlosti ich čerpania a dobe splatnosti.


architecture-1517580_CROPPjpg