Spoločnosť CLOSER CONSULTING pôsobí v oblasti firemného poradenstva a sprostredkovania úverov už od roku 2007. Našim poslaním je ponúknuť klientom efektívne riešenia v oblasti plánovania a financovania ich podnikateľských zámerov a vízií, ako aj riešenia pri stagnácii firmy alebo, naopak, pri usmerňovaní investovania voľných finančných zdrojov.

Uvedomujeme si, že pre podnikateľa je veľakrát efektívnejšie určité činnosti outsourcovať a špecializovať sa na svoj core business (hlavný predmet podnikania). Preto našim klientom poskytujeme úverové poradenstvo a sprostredkovanie bankového alebo iného vhodného financovania, pričom dôraz kladieme na diskrétnosť, osobný kontakt a prispôsobenie sa potrebám klienta. 

Nosnú časť nášho podnikania tvorí profesionálna podpora pri uchádzaní sa o bankový úver a komplexné spracovanie podnikateľských plánov pre rôzne účely. Na vybraných projektoch participujeme aj ako finančný partner, spoluinvestor.©2007-2024 CLOSER CONSULTING  #CLOSERCONSULTING  #podnikatelskyplan  #podnikatelskyzamer  #projektovymanazment  #financovanie  #uvery