06.02.2020
Financovanie prevádzky formou faktoringu

Prevádzkový kapitál, možnosť riešenia dlhodobých splatností faktúr, zníženie rizika inkasa pohľadávok

Faktoring je spôsob krátkodobého financovania pri dodávkach tovarov a služieb. Je naviazaný na vyšlé faktúry firmy a na následné odkupovanie týchto krátkodobých pohľadávok, zvyčajne so splatnosťou do 180 dní. Je to komplexná služba, ktorá navyše poskytuje aj servis súvisiaci so správou a inkasom pohľadávok. 

Najčastejšie využívaná forma je regresný faktoring, ktorý vďaka svojej nízkej cene ľahko konkuruje bankovým úverom. Pri regresnom faktoringu dochádza ku zálohovému financovaniu pohľadávok faktoringovou spoločnosťou pred ich splatnosťou na účet klienta, pričom ale klient zostáva zodpovedný za uhradenie pohľadávky jeho odberateľom. Faktoringová spoločnosť nepreberá žiadne riziko súvisiace s insolventnosťou alebo neochotou odberateľa platiť a toto riziko prenáša na klienta. Výhodou je rýchlosť poskytnutia takéhoto financovania, niekedy aj do 24 hodín po analýze spoločnosti odberateľa a charaktere obchodu (dodávky), jeho frekvencii a objeme.  

Drahšia forma prevádzkového financovania, ktorá naviac chráni podnikanie pred škodami z neuhradených faktúr, je bezregresný faktoring. Umožňuje získať hotovosť na základe postúpenia pohľadávok (vystavených faktúr) z obchodného styku pred ich termínom splatnosti. Faktoringová spoločnosť v tomto prípade  prevezme na seba riziko platobnej neschopnosti alebo nevôle odberateľa platiť niekedy až do výšky 90 % hodnoty pohľadávky. Zvyšné zádržné sa vypláca až po úhrade platby odberateľom a po odpočítaní faktoringových poplatkov.

Výhodou faktoringu je, že v prípade bonitných kontraktov môže relatívne vysoké financovanie získať aj mladá spoločnosť bez dlhšej histórie. Na druhej strane v banke pri poskytovaní prevádzkového úveru sa hodnotia najmä minulé obraty firmy, čo je pre klienta obmedzujúce. Tiež prevzatie rizika nezaplatenia faktúr je nezanedbateľnou výhodou pre klienta. Bezregresný faktoring však faktoringová spoločnosť poskytne až po dôkladnom vyhodnotení rizika odberateľa. 

CLOSER CONSULTING Vám vie poradiť, či je Vaše podnikanie vhodné na takéto úverovanie, respektíve Vám odporučíme a sprostredkujeme iný typ úveru.

Aktuálnym trendom z oblasti faktoringu sa venuje článok v odbornom týždenníku TREND, ktorému sme poskytli pár komentárov.


Použité zdroje: TREND, Closer Consulting

#faktoring
#financovaniefirmy
#firemnyuver