Referencie

» Reklamné centrum s.r.o. - due diligence a sprostredkovanie predaja investičnej príležitosti v oblasti prenájmu reklamných plôch, BA - Ružinov

» Polyfunkčný objekt NUEVO II - podnikateľský plán pre finančnú inštitúciu a investora, predstavenie a vyhodnotenie zámeru výstavby bytových a nebytových priestorov (apartmánov), prieskum trhu a finančná analýza, Stupava

» Apartmánový dom na zjazdovke - podnikateľský plán pre finančnú inštitúciu a investora, predstavenie a vyhodnotenie investície do výstavby apartmánového domu, prieskum trhu a finančná analýza, Mýto pod Ďumbierom

» FALCON Ski Resort - podnikateľský plán pre investora, predstavenie a vyhodnotenie zámeru investície výstavby horského hotela, apartmánov, luxusných víl a zariadenia pre zdravotnú turistiku, prieskum trhu a finančná analýza, Kolasin - Čierna Hora

» Rekonštrukcie bytov - projektový manažment a rekonštrukcia bytov v Bratislave, dodanie prác, materiálu, riadenie výstavby, BA - Vrakuňa, BA - Petržalka, BA - Rača

» Viladomy Záhorská Bystrica - podnikateľský plán pre finančnú inštitúciu, predstavenie a vyhodnotenie zámeru investície výstavby radových rodinných domov, prieskum trhu a finančná analýza, Bratislava - Záhorská Bystrica

» Vila Limbach - projektový manažment a rekonštrukcia rodinného domu, dodanie prác, materiálu, riadenie výstavby, Limbach

» GREEN ATRIUM
 - podnikateľský plán pre finančnú inštitúciu, predstavenie a vyhodnotenie zámeru investície výstavby polyfunkčného domu, prieskum trhu a finančná analýza, Bratislava - Ružinov

» MINERVA FIELD, s.r.o. - monitoring nájomného projektu a priebežná komunikácia s financujúcou bankou, administratívno-skladový areál, Dunajská Streda - Veľké Blahovo


» BusPark s.r.o. - prieskum trhu a finančná analýza pre investora, vyhodnotenie potenciálneho zámeru investície do polyfunkčného areálu, Bratislava - Ružinov

» MPL Development s.r.o. - podnikateľský plán pre finančnú inštitúciu, predstavenie a vyhodnotenie zámeru investície výstavby rodinných domov s bytovými jednotkami, prieskum trhu a finančná analýza, Bratislava - Záhorská Bystrica

» Radové domy Vrakuňa - novostavba na predaj a prenájom, byty s predzáhradkou a vyhradeným parkovaním, uzavretý komplex s vlastnou prístupovou cestou, partnerský projekt, Bratislava - Vrakuňa

» MV-Build s.r.o.
 - poradenstvo a asistencia pri obstarávaní financovania v oblasti výstavby rodinných dvojdomov v Jarovciach, návrh štruktúry financovania a spracovanie podkladov pre bankovú inštitúciu, Bratislava - Jarovce

» Polyfunkcia CORNER - podnikateľský plán a poradenstvo v oblasti zhodnotenia pozemku v Starom Meste Bratislavy, demolácia staršieho objektu a výstavba polyfunkčného objektu, návrh štruktúry financovania, finančné analýzy, Bratislava - Staré Mesto

» Záhorská Bystrica PODKEREPUŠKY - podnikateľský plán pre investora v oblasti vyhodnotenia potenciálnej investície do výstavby rodinných "dvojdomov" a rodinných "trojdomov", prieskum trhu a finančná analýza, Bratislava - Záhorská Bystrica

» UNIKONSTRUKT DS, s.r.o. - podnikateľský plán ohľadom rozšírenia podnikateľských aktivít, navrhnutie štruktúry financovania a vyhodnotenie investičného zámeru, Dunajská Streda

» Cledor Estates s.r.o. - podnikateľský plán a poradenstvo v oblasti zhodnotenia pozemkov - zóna Rusovce SEVER, navrhnutie štruktúry financovania a vyhodnotenie rôznych exitových stratégií, Bratislava - Rusovce

» BRANDCENTRUM s.r.o. - podnikateľský plán v oblasti financovania prevádzky STK, Šamorín

» Polyfunkcia Vajnorská - rekonštrukcia polyfunkčnej budovy - administratívne priestory a apartmány, finančný partner, Bratislava - Nové Mesto

» KSP, s.r.o. - podnikateľský plán a poradenstvo v oblasti financovania výstavby polyfunkčnej budovy, Bratislava - Nové Mesto

» Wide Vision s.r.o. - podnikateľský plán v oblasti spustenia a rozvoja podnikania, nákup a predaj medicínskych zariadení, Bratislava


» Kinstellar Business Services 
 -
poradenstvo a príprava marketingových materiálov, segment právne služby, Bratislava

» Kulikova
 s.r.o. - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, lízing na hnuteľný majetok,
Bratislava

» X-COMPANY,
 s.r.o. -
poradenstvo a príprava marketingových materiálov, segment automotive, Bratislava

» KLM international
 s.r.o. -
podnikateľský plán v oblasti spustenia a rozvoja podnikania, prenájom osobných automobilov, Bratislava

» KukkoniaShop.sk - kreatívny grafický a obsahový návrh internetového obchodu potravinárskych výrobkov značky Kukkonia, návrh štruktúry a funkcionalít webstránky, skladba portfólia e-shopu, cenová politika, distribučný mechanizmus, grafický a obsahový návrh foriem externej marketingovej komunikácie (tvorba sloganu, bannera, billboardu, newsletteru, textov rozhlasových spotov)

» Mezonety Hrachová
- projekt výstavby rodinných domov s bytovými jednotkami, finančný partner, Bratislava - Ružinov

»
TREENIUM inverso, s.r.o. -
zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, spracovanie podnikateľského zámeru, asistencia pri čerpaní developerského úveru - projekt TREENIUM, Bratislava - Ružinov

»
INTECH, spol. s r.o. 
- poskytnutie služieb v rámci projektu Terminál Hronský Beňadik, Terminál Horný Hričov, Terminál Stožok, návrh riešenia, vypracovanie a kontrola projektovej dokumentácie

»
FERAM PLUS s.r.o.
 
- zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, asistencia pri čerpaní, investičný úver, Bratislava - Ružinov

»
ICZ Slovakia, a.s. - priebežný audit vykazovaných činností projektu, služby v oblasti kontroly projektovej dokumentácie, kontrola cash-flow a podpora jeho plánovania

» Malinové záhrady - projekt výstavby rodinných domov s bytovými jednotkami, uzavretá lokalita 15 bytov s predzáhradkami a parkovacími miestami, projektový manažment a partner, Malinovo

» ÁTRIUM REAL s.r.o. - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, asistencia pri čerpaní, investičný úver, Bratislava - Ružinov

» PRODESK, s.r.o. - poradenstvo a sprostredkovanie pri predaji nehnuteľnosti, Bratislava - Ružinov

»
 White Stork s.r.o.
 - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, developerský úver na bytový dom MEANDER a spracovanie podnikateľského plánu, Bratislava - Karlova Ves

»
 IMPARI bytový dom - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, asistencia pri čerpaní developerského úveru, Bernolákovo

»
DREGO, s.r.o. - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, oddelenie workout, Prievidza

»
Hotel ALTIS s.r.o. - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, konsolidácia investičného úveru, Oravská priehrada - Námestovo

»
ÁTRIUM REAL s.r.o.
 
- poradenstvo pri predaji obchodného priestoru, služby realitnej kancelárie, Bratislava - Ružinov

»
SIRRAH SK s.r.o. - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, investičný úver, Bratislava - Ružinov

»
SPV Granul, s.r.o. - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, asistencia pri čerpaní investičného a prevádzkového úveru, spracovanie podnikateľského plánu peletizačnej linky, Dunajská Streda

»
DUBRA F&D, s.r.o. 
- poradenstvo pri predaji pozemku určeného na priemyselné využitie, služby realitnej kancelárie, Bratislava - Podunajské Biskupice

»
Gas Logistics a.s. - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, lízing na technológiu prečerpávacej stanice LPG, Košice

»
XPERIENCE s.r.o. - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, lízing na gastrotechnológiu "Potraviny Malina", Bratislava

»
Patrónsky pivovar, s.r.o. - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, lízing na gastrotechnológiu "Dunajský pivovar", Bratislava - Petržalka

»
Art Bid, s.r.o.
 - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, investičný úver, Bratislava

»
PUNTA VII s.r.o.
 - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, asistencia pri čerpaní developerského úveru, Bratislava - Vrakuňa

»
GREEFIN group, a.s.
 - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, investičný úver, Bratislava - Koliba

»
LIDES s.r.o. - podnikateľský plán v oblasti výroby exkluzívneho osvetlenia vypracovaný pre účely finančnej inštitúcie, Horná Kráľová

»
VERA PROPERTY, a.s.
 - podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania, prenájom detektorov, Liptovský Hrádok

»
MRAMAX s.r.o.
 - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, prevádzkové financovanie a refinancovanie úveru, Bratislava

»
Developerský projekt Hrachová 
- služby realitnej kancelárie, hypotekárne poradenstvo, Bratislava - Ružinov

»
BRANKO SLOVAKIA, a.s. - podnikateľský plán v oblasti zefektívnenia výroby pre účely finančnej inštitúcie, Nitra

»
ENERGOPOL & Co. s.r.o. - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, lízing na hnuteľný majetok, Myjava

»
CARS s. r. o. - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, financovanie nehnuteľnosti, Malacky

»
Bratislavská Pohodička s. r. o. - podnikateľský plán a zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, financovanie nehnuteľnosti, Bratislava

»
DELFIN - REAL s.r.o. - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, lízing na hnuteľný majetok, Senica

»
1. SLOVENSKÝ KNIŽNÝ OBCHOD, a.s. 
- služby realitnej kancelárie, prenájom nebytových priestorov, Bratislava

»
HV - Centrum, s.r.o.
- podnikateľský plán pre potreby financujúcej inštitúcie v rámci projektu výstavby polyfunkčného domu TROFEO, Trnava

»
Netonce, spol. s r.o.
 - investičné poradenstvo v oblasti poskytovania úverov, Rovinka

»
ALMIA s.r.o.
 - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, financovanie nehnuteľnosti, Bratislava

»
SIMI SLOVAKIA, s.r.o. - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, lízing na hnuteľný majetok, Bratislava

»
SLOVAKIAINVEST.RU - štúdia kúpeľného cestovného ruchu v SR so zameraním na lokalitu Piešťan

»
Japanese Dining & Sushi Restaurant - podnikateľský plán pre potreby oslovenia investora, oblasť gastronomických služieb, Praha

»
Premium WASH - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, lízing technológie autoumyvárne, Bratislava - OC AVION

»
Reštaurácia Malá Praha - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, lízing na gastrotechnológiu, Košice

»
Schnitzel Fleischspezialitäten - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, lízing na gastrotechnológiu, Bratislava - OC CENTRAL

»
Reštaurácia Mexicoo - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, lízing na gastrotechnológiu, Bratislava - OC CENTRAL

»
Swan Developments, s.r.o. - podnikateľský plán pre potreby financujúcej banky, oblasť prenájmu nehnuteľností, Záhorská Ves

»
V.M.kontakt, s.r.o.
- zastupovanie klienta pôsobiaceho v oblasti stavebníctva pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, investičný úver, Turčianske Teplice

»
3G EXPRESS GROUP, a.s. - zastupovanie klienta pôsobiaceho v oblasti správy a prenájmu nehnuteľností pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, investičný úver, Terchová

»
MM RACING s.r.o. - zastupovanie klienta pôsobiaceho v oblasti úpravy výkonu automobilov pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, investičný úver, Bratislava

»
HT, s.r.o. - podnikateľský plán pre potreby financujúcej banky, oblasť stavebníctva a výroby, Dunajská Streda

»
MOTOPARK s.r.o. - zastupovanie klienta pôsobiaceho v oblasti nákladnej dopravy pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, prevádzkový úver, Šamorín

»
INCO-MED s.r.o. - podnikateľský plán pre potreby financujúcej banky a pre potreby investora v rámci akvizície spoločnosti v oblasti spracovania dreva, Veľké Úľany

»
 LUCKY PRINCE, s.r.o. - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, lízing na gastrotechnológiu, Košice - Aupark

»
 BE-TA Slovensko, s.r.o. - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, lízing na gastrotechnológiu, Košice - Aupark

»
Real Business, s.r.o. - podnikateľský plán pre potreby financujúcej inštitúcie v rámci projektu výstavby polyfunkčného domu, Pezinok

»
ACTION PARK, s.r.o. - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, investičný úver na výstavbu lanového centra, Bratislava - Čunovo

»
Bytový dom Bonaparte - hypotekárny poradca a služby realitnej kancelárie, Bratislava - Staré Mesto

»
Abodes, s.r.o. - podnikateľský plán pre potreby financujúcej inštitúcie v rámci projektu rekonštrukcií nehnuteľností, Bratislava

»
APROPERTY, s.r.o. - podnikateľský plán pre potreby financujúcej banky v rámci developerského projektu výstavby rodinných domov v Hronseku, okr. Banská Bystrica

»
NUSS s.r.o. - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, investičný úver na realizáciu developerského projektu bytového domu Hlbinná, spracovanie podnikateľského plánu. Bratislava - Podunajské Biskupice

»
 Pizza Kitti - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, finančný lízing na hnuteľný majetok spoločnosti, Trnava

»
LIEHOCOMP, spol. s r.o. - podnikateľský plán na spustenie nového závodu produkujúceho bioetanol - alternatívne palivo, podporné podklady pre financujúcu banku, Bratislava

»
Považská pálenica, s.r.o. - podnikateľský zámer rozšírenia liehovaru o technológiu produkujúcu bioetanol - alternatívne palivo, podporné podklady pre financujúcu banku, Nemšová

» GLT Services s.r.o. - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s lízingovou spoločnosťou, finančný lízing na hnuteľný majetok spoločnosti, Bratislava

» WEGA, s.r.o. - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s finančnou inštitúciou, investičný úver na kúpu zabehnutej reštaurácie, Bratislava

» Bratislavský Meštiansky Pivovar s.r.o. - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s lízingovou spoločnosťou, lízing na technológiu pivovaru a gastro zariadenie, prevádzka na Dunajskej ul., Bratislava

» PHOTODISCOVERY s.r.o. - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s lízingovou spoločnosťou, finančný lízing na hnuteľný majetok spoločnosti, Bratislava

» Euro Adi. SK, s.r.o. - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s lízingovou spoločnosťou, lízing na technológiu, sektor: stavebníctvo, Zavar

» JMK INVEST s. r. o. - podnikateľský plán pre získanie investičného úveru v rámci developerského projektu výstavby rodinných domov, Hviezdoslavov

»
 Cheverny s. r. o. - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s lízingovou spoločnosťou, finančný lízing na hnuteľný majetok spoločnosti, Horná Poruba

» AMP+, s.r.o. - zastupovanie klienta pôsobiaceho v oblasti recyklácie odpadu pri úverových rokovaniach s lízingovou spoločnosťou, lízing na separačnú technologickú linku, Humenné

» Hviezdne bývanie s. r. o. - podnikateľský plán developerského projektu "Hviezdne bývanie", podporné podklady pre financujúcu banku, Hviezdoslavov

» LOOK Center - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s bankou, investičný úver na vybudovanie salónu krásy, Bratislava

»
 Urbi Slovakia s.r.o. - podnikateľský plán prevádzky stavebnej spoločnosti, podporné podklady pre financujúcu banku, Jánovce

»
 GINALL & ROBINSON TAX PARTNER, k.s. - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s lízingovou spoločnosťou, finančný lízing na hnuteľný majetok spoločnosti, Trnava

»
 Strýček, s.r.o. - zastupovanie klienta pôsobiaceho v oblasti poľnohospodárstva pri úverových rokovaniach s lízingovou spoločnosťou, spätný lízing na nehnuteľný a hnuteľný majetok spoločnosti, Košúty

»
 ZORDI s. r. o. - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s lízingovou spoločnosťou, spätný lízing na hnuteľný majetok spoločnosti, Bratislava

»
 TS Services s. r. o. - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s lízingovou spoločnosťou, lízing na technológiu kuchyne, pivárne a vybavenie reštaurácie, Bratislava

»
 1. SENIOR CITY, s.r.o. - podnikateľský plán prevádzky penziónu pre dôchodcov, podporné podklady pre financujúcu banku, Šamorín

»
 G-SANITA, s.r.o. - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s bankami, vyhodnotenie ponúk na poskytnutie prevádzkového financovania, Bratislava

»
 GAMIX, s.r.o.
 - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s bankami, vyhodnotenie ponúk na financovanie, prevádzkový úver a bankové záruky, Bratislava

»
 CARIOCAS s.r.o. - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s lízingovou spoločnosťou, lízing na technológiu kuchyne, vzduchotechniku a vybavenie brazílskej reštaurácie LEBLON, Eurovea Galleria - Bratislava

»
 A.STRA, s.r.o. - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s bankou, investičný úver na kúpu pozemku, Bratislava

»
 "PROPAG STUDIO" spol. s r.o. - podnikateľský plán na kúpu a využitie polyfunkčného areálu, podporné podklady pre financujúcu banku, Levice

»
 Bratislavský Meštiansky Pivovar s.r.o. - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s lízingovou spoločnosťou, lízing na technológiu pivovaru a kuchyne, asistencia pri čerpaní lízingu, prevádzka na Drevenej ul., Bratislava

»
 R 5 C s.r.o. - podnikateľský plán využitia ložiska štrkopiesku, podporné podklady pre investora a financujúcu banku, Čierny brod - Ostrov

»
 ZUNA Fashion s.r.o. - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s bankou, investičný úver na kúpu obchodných priestorov, asistencia pri čerpaní firemného úveru, Bratislava

»
 SAGAX, s.r.o. - zastupovanie klienta pri úverových rokovaniach s bankou, sprostredkovanie investičného financovania pre súkromnú kliniku, asistencia pri čerpaní firemného úveru, Dunajská Streda

»
Ružinovské centrum, a.s. - zabezpečenie dodatočného financovania v rámci developerského projektu, služby realitnej kancelárie, Bratislava - Ružinov

»
Red Collin s.r.o. - podnikateľský plán na spustenie nového závodu produkujúceho bioetanol, alternatívne palivo a aditívum používané do palív, podporné podklady pre investora a financujúcu banku, Nadlice

»
4phone s.r.o. - podnikateľský plán kaviarne a novej retailovej prevádzky Mobile & Café, podporné podklady pre investora a financujúcu banku, Bratislava - III Veže

»
BONACA s.r.o. - podnikateľský plán pre získanie investičného úveru v rámci developerského projektu výstavby bytových domov Villa Bonacca - etapa projektu I, II, III, zastupovanie klienta v konaní s bankou, sprostredkovanie financovania, služby realitnej kancelárie, Bratislava - Podunajské Biskupice

» Správa cestovného ruchu v Senci
 - podnikateľský plán pre účel transformácie príspevkovej organizácie na obchodnú spoločnosť s ručením obmedzeným spravujúcu areál Slnečných jazier v Senci, nevyhnutné kroky transformácie a vízia na najbližšie roky, Senec

» JK REALITY s.r.o.
 - zastupovanie klienta v konaní s bankou vo fáze schvaľovania úveru, asistencia pri účelovom čerpaní zdrojov, financovanie pozemkov, Hviezdoslavov

» Dextram s.r.o.
 - podnikateľský plán reštaurácie pre účel tendra v rámci uchádzania sa o novú prevádzku v oblasti gastronómie, Bratislava - Ružinov

» FTA s.r.o.
 - podnikateľský plán pre získanie prevádzkového úveru a bankových záruk v oblasti maloobchodu a veľkoobchodu s oblečením, zastupovanie klienta v konaní s bankou vo fáze schvaľovania, Bratislava - AVION Shopping Park

» HELIOS, spol. s r.o.
 - interná finančná analýza za účelom vyhodnotenia potenciálnych výnosov v rámci developerského projektu výstavby polyfunkčného objektu HELIOS, Bratislava - Ružinov

» SIRECO s.r.o.
 - interná analýza spoločnosti, služby v oblasti hodnotenia vplyvov na životné prostredie EIA a projektov pozemkových úprav, Bratislava

» PIK FONDRK, s.r.o.
 - podnikateľský plán pre účel získania investora, projekt pre získanie investičného úveru v rámci podnikateľského zámeru výstavby hokejovej tréningovej haly, Tomášov

» VENTURIAN s.r.o.
 - odpredaj obchodných podielov, podnikateľský zámer získania investičného úveru pre kupujúceho, projekt výstavby apartmánov na prenájom, Bratislava

» SIGIP, s.r.o.
 - podnikateľský plán pre klienta pôsobiaceho v oblasti gastronómie, odpredaj obchodných podielov, poradenstvo pri transakcii, Komárno

» BB KLIMA, spol. s r.o.
 - podnikateľský plán pre získanie prevádzkového úveru a importného akreditívu, import tovaru zo zahraničia, Levice – Leaf International BV

» Renobyt, s.r.o.
 - podnikateľský plán prevádzky hotela, získanie investičného úveru a projekt pre jeho navýšenie, zastupovanie klienta v konaní s bankou vo fáze schvaľovania, asistencia pri čerpaní úveru, SKARITZ**** Hotel & Residence, Bratislava

» BONA-šport, s.r.o.
 - podnikateľský plán pre získanie devízovej licencie pre bezhotovostné obchodovanie s devízami, Komárno

» Action Land, s.r.o.
 - podnikateľský plán pre získanie investičného a prevádzkového úveru, zastupovanie klienta v konaní s bankou vo fáze schvaľovania, vybavenie pre adrenalínové športy, Bratislava - Čunovo

» Borároš, s.r.o.
 - podnikateľský plán pre získanie investičného úveru, zastupovanie klienta v konaní s bankou vo fáze schvaľovania, asistencia pri čerpaní úveru, spätné financovanie nehnuteľností, Bratislava

» BL-Developer, s.r.o.
 - podnikateľský plán pre získanie investičného úveru, zastupovanie klienta v konaní s bankou vo fáze schvaľovania, asistencia pri čerpaní úveru, apartmánové byty, Bratislava

» Borároš, s.r.o.
 - podnikateľský zámer pre získanie devízovej licencie pre bezhotovostné obchodovanie s devízami – devízové centrum Bovex Money Market, Bratislava